Sponsors:

Bestuursleden

Het dagelijks bestuur van Stichting Ons Tintestein wordt gevormd door:

  • Jan Hordijk
  • Sonja Timmermans
  • Piet Beukelman.

Namens de gebruikers is er een afvaardiging van:

  • St. Tinte 400
  • O.D.I.
  • Prot. Gemeente
  • Tintunes
  • Dagorkest.