Sponsors:

Nieuw jaar en oude horizon

Tussen alle gelukswensen door werd in het verenigingsgebouw het nieuwe logo van Ons Tintestein onthuld. De createur Chris Boender gaf toelichting op het logo.
De mens, de Tintenaar staat centraal in het logo. Hij houdt het gebouw bij elkaar, maakt de verbinding. Verbinding van alle mensen die van het gebouw gebruik willen gaan maken. Het zijn ook de mensen die elkaar op deze manier kunnen vinden, ieder met zijn eigen inbreng en achtergrond, jong en oud. Een gebouw waarin we kunnen gymen, muziek maken, kerk zijn, rommelmarkt houden, zingen en toneelspelen. En zo gezamenlijk ons mooie dorp vitaal houden.

In het project hebben we een aantal belangrijke stappen gemaakt. Voor de verbouw van de school tot verenigingsgebouw is een omgevingsvergunning (voorheen bouwvergunning) aangevraagd. Om de school aan te passen naar een verenigingsgebouw zijn de wensen van de verenigingen in beeld gebracht. Deze wensen zijn vervolgens vertaald naar een haalbaar plan, qua gebruik, bouwkundig en financieel. De aanpassingen aan de school betreffen het samenvoegen van 2 lokalen tot 1 ruimte waarin een keuken met kleine bar is ondergebracht en het verbouwen van 1 lokaal tot buurtwinkel.

De verwachting is dat de vergunning deze maand verleend wordt, hierna kan een start gemaakt worden met de verbouwwerkzaamheden en kunnen we ook zelf de handen uit de mouwen steken.

Voor de nieuwbouw benaderen we 3 aannemers. De voorbereidingen vinden plaats in het eerste kwartaal. Deze voorbereiding vraagt veel energie, zorgvuldigheid en tijd, van gemeente en betrokkenen.

Mocht uw geduld op de proef worden gesteld worden, willen wij u vragen om het vertrouwen vast te houden. Het is dezelfde horizon als aan het begin van ons gezamenlijke traject. En het begint te gloren!

Aan het eind van dit jaar hopen we Ons Tintestein met een mooie verenigingsgebouw en gymzaal in gebruik te mogen nemen. Dat is nog eens een Gelukkig Nieuw Jaar.