Sponsors:

2e fase project ‘Tintestein’ gestart.

In de eerste week van september is gestart met de fase 2 van project ‘Tintestein’. In deze fase wordt de sportzaal gebouwd. De bouw van de sportzaal wordt in opdracht van gemeente Westvoorne uitgevoerd door Koers Groep B.V.. Koers werkt in dit project samen met Van Weenen Bouwbedrijf.

Planning werkzaamheden
Inmiddels zijn de voorbereidende werkzaamheden in uitvoering. Op de bouwplaats zijn voorzieningen zoals bouwhekken, opslagcontainers, directiekeet en afvalcontainers geplaatst. De maatvoering van de sporthal wordt uitgezet. Daarna starten de heiwerkzaamheden. Dit gebeurt met stalen buispalen. Deze palen worden inwendig geheid om trillingen tot een minimum te beperken. De palen worden daarna volgestort met beton en worden voorzien van bewapening voor de fundering.

Gedurende de bouw zal de overlast tot een minimum worden beperkt.

Contact
Heeft u vragen, opmerkingen en/of klachten over de bouwwerkzaamheden dan kunt u deze mailen naar klachten@koers.nl. Geef in de het onderwerp ‘Tintestein’ aan, dan komt uw bericht zo snel mogelijk bij de juiste persoon terecht. Heeft u vragen over het project ‘Tintestein’ zelf dan kunt u contact opnemen met de projectleider Sharon Dekker, via s.dekker@westvoorne.nl of tijdens kantooruren via 0181-40 8153.