Ontwikkelingen 07-09-2015

Het is alweer een jaar geleden dat we als verenigingen uit Tinte de Westvoornse politiek hebben uitgenodigd om uitleg te geven hoe belangrijk het verenigingsleven is voor de leefbaarheid in het dorp. Ook op de voorlichtingsavond in De Man februari jl. werd onder grote belangstelling nog eens duidelijk hoe positief bijna iedereen stond tegenover de te ontwikkelen plannen in Tinte. Ondertussen is door de afgevaardigden van de verenigingen en de Gemeente Westvoorne hard gewerkt om een haalbaar en betaalbaar plan op te stellen.

Afgelopen mei was het bijna zover dat we een plan konden presenteren wat de geschikte voorzieningen zou kunnen opleveren en wat binnen het beschikbare budget bleef. Helaas viel op dat moment de coalitie van VVD, D66 en Partij Westvoorne uit elkaar waardoor de plannen weer tijdelijk in de ijskast kwamen. Gelukkig heeft de nieuwe coalitie van Partij Westvoorne en Gem. Belangen de plannen voor Tinte weer snel opgepakt.

Het plan wat er nu ligt heeft de instemming van de vertegenwoordigers van de verenigingen en het College dat dit plan graag wil bespreken in de comm. IZ van 8 okt as. Dus zet deze datum vast in uw agenda.

Omdat de stukken niet op tijd klaar waren word het dus niet in de comm. vergadering van 9 sept. as. behandeld.

Het plan wat er nu ligt kan normaal gesproken rekenen op een ruime meerderheid in de Raad dus zouden we voor het eind van het jaar echt aan de slag kunnen. Zodra dit raadsstuk officieel is zal dit worden doorgestuurd en zal het ook op de website van Stichting 400 worden geplaatst.

Naast al deze bestuurlijk zaken hebben we ons ook verdiept in eventuele sponsering van het project Tintestein. Door de Gemeente is een bureau ingehuurd wat in overleg alle subsidie mogelijkheden voor ons gaat onderzoeken. De verwachting is dat hiermee ook nog een leuk bedrag binnen te halen is. Daarnaast rekenen we, als alle plannen zijn goedgekeurd op het enthousiasme en medewerking van alle Tintenaren en wie Tinte een goed hart toe draagt om dit project te gaan uitvoeren.

Dit was het tot dit moment, we houden u op de hoogte zodra er iets nieuws te melden is.

Jaap Roskam ,Marco Rehorst ,Huib Koppenol ,Piet Beukelman.